Ad
Ad
Ad

Böbrek taşı neden oluşur?
Böbrek vücuttan atık ürünlerin çıkarılmasını sağlar. Bunu idrar yapma ve dışkılama ile sağlar. Bu şekilde vücuda zararlı olan ve vücuttan atılması gereken maddeler kana karışmamış olur. Ayrıca vücut fonksiyonu için önemli olan elektrolit düzeylerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Böbrek üreterleri, mesane olarak adlandırılan dar bir tüp yoluyla oluşan idrarın boşalmasına yardımcı olur. Mesane doldurulur ve idrara çıkmak için bir dürtü mesane dışında üretra yoluyla meydana gelir. Ardından kişi tuvalete çıkmak istediğinde kaslarını idrar atımına uygun şekilde gerdiğinde ya da gevşettiğinde bu tüp boşalır ve idrar dışarı atılmış olur. Böbrek taşı, böbreğin içinde idrar oluşumu sırasındaki kimyasal maddelerin kristalize olması ile oluşum gösteren bir sorundur. Bilimsel adı “urolithiasis nephrolithiasis” olan böbrek taşı, ureterolithiasis olarak saplanmış üreter taşları ifade eder iken idrar yolları taşları varlığını da dolaylı olarak ima eden bir terimdir. Böbrek taşı büyüklüğünde olup böbrek alış verişini engelleyen ya da drenaj ile gelen idrarı engelleyen oluşumlardır. Daha ciddi böbrek hastalıklarına neden olabileceğinden ötürü erkenden teşhis edilip hemen tedavisine başlanması önem arz etmektedir. Böbrek taşı genel olarak başta hafif kramplar ile kendin gösterir. Bu süreçte böbrek taşı henüz yeni oluşum göstermiştir ya da oluşum göstermektedir. Bu taş böbrekteki nefronların bir kısmını tıkadığı için atıkların atık kanalına geçmesi sırasında sorun çıkarabilir. Hatta taşın büyümesi ile bu emilimin de zorlanmaya başlamasına neden olacaktır. Taş büyüdükçe aynı zamanda belirtileri de şiddetlenir ve çeşitlenir. İdrar atımı sırasında yüksek seviyede yanma hissi ve bunun yanı sıra dayanılmaz ağrılar görülmektedir. Bu ağrılar hem kesikli hem de sürekli olabilmektedir. Gelişim aşamasında iken kesikli ve şiddetli ağrılar gözlemlenirken gelişimini tamamlayarak boyutunu bir hayli büyütmüş olan taş ağrıların sürekli ve dayanılmaz derece şiddetli olmasına neden olabilir. Tedavi edilmemesi durumunda böbrek yetmezliğine kadar varabilen ciddi zararlar gözlenebilmektedir.
Böbrek taşının nedenleri:
– Kalıtım: Böbrek taşında görülen en sık nedenlerden bir tanesi kalıtım faktörüdür. Bir kişinin annesi babası ve daha eski nesillerinde sık sık gelişim gösteren böbrek taşı rahatsızlığı var ise kişinin kendisinde de kalıtım yolu ile geçen genler nedeni ile temizlendikçe sürekli oluşum gösteren böbrek taşı rahatsızlığı görülebilir. Bunun yanı sıra genetik olarak gözlemlenebilecek ve aynı zamanda böbrek taşı oluşmasına neden olabilecek bir takım hastalıklar da bulunmaktadır.
Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
–  Renal tübüler asidoz üretimi fazlasına neden olan kimyasallar
– Fazla sistin (bir tür aminoasit)
– Oksalat (bir tuz türü)
-Gut (ürik asit nedenli)
– Coğrafi konumu: Kişilerin yaşadığı coğrafi konum da çok önemlidir. Çünkü bu konum yeme içme durumunu etkilediği gibi aynı zamanda vücudun tuttuğu su ve besin miktarını da etkilemektedir. Örneğin sıcak bir bölgede yaşayan insanların vücutlarında daha az su tutulmaktadır. Böbrek taşının oluşum nedenlerinden bir tanesi de vücuttaki su azlığıdır. Vücutta su az olduğu zaman böbrekte biriken atıklar böbrek oluşumuna neden olur. Zaten böbrek taşı tedavisinde ya da önlenmesinde de en önemli etken su içilmesidir. Su içmek böbreklerin daha hızlı ve çok çalışmasını sağlar. Bu şekilde taş oluşumuna neden olacak kimyasallar kristalize olmadan dışarı atılırlar.
– Beslenme planı: Beslenme planındaki bozukluklar nedeni ile de böbrek taşı oluşumu gözlemlenebilir. Bu yüzden yemek yeme alışkanlıklarının da böbrek taşı üzerindeki etkisi büyüktür. Suyun az olduğu besinlerin ve hazmı zor olan besinlerin tüketilmesi. Vücudun su seviyesinin düşü tutulması ve lifli gıdaların tüketilmemesi böbrek taşı riskini arttırır.
– İlaçlar: Diüretikler (ya da sulu hap denebilir) almak ve aşırı kalsiyum içeren antasitleri tüketmek kişilerin idrarındaki kalsiyum miktarını artırır ve olası böbrek taşı oluşma riskini arttırır. A vitamini ve D vitamini tüketim miktarının aşırı miktarda olması da idrardaki kalsiyum seviyesinin artması ile ilişkilidir. HIV ilaç inhibütörleri (Crixivan) alan hastalarda inhibütörler taş oluşmasına neden olabilir. Taş oluşumu ile ilişkili diğer ilaçlar dilantin ve antibiyotik içeriğinde bulunan ceftriaxone (Rocephin) ve siprofloksasin (Cipro) maddelerini içerir.
– Hastalıkların altında yatan sebepler: Bazı kronik hastalıklar da böbrek taşı oluşumu ile ilişkilidir. Bu hastalıkları şu şekilde sıralanabilir:
– Kistik fibrozis
– Renal tübüler asidoz
– İnflamatuvar barsak hastalığı
Böbrek taşı belirtileri ve bulguları:
Belirtilerinde genel olarak bahsetmek gerekirse yeni oluşum aşamasındayken çok faza belirtisi yoktur ve gözlemlenebilen belirtiler de şiddetleri itibari ile çoğunlukla akla böbrek taşı oluşumu ihtimalini getirmez. Genellikle kişiler kendilerini üşüttüğünü zanneder. Ancak bu belirtiler hafiflemek yerine daha çok şiddetlendikçe böbrek taşı olduğuna karar verilebilir. Ancak tabii ki çok geç kalınmamalıdır. Bu hem idrar yollarına zarar verebilir hem de kişinin bu süre içerisinde bir hayli fazla acı çekmesine neden olabilir.
– Renal kolik (böbrek ve böbrek ile ilgili şeyler için kullanılan tıbbi terim) böbrek taşı geçtikten sonra rahatlama göstererek iyileşmeye başlar.
– Ağrı yoğundur ve aniden hissedilir. Genellikle azalmaz, tam tersine çok az bir şekilde artış göstermeye devam ederek gittikçe dayanılmaz bir hal alabilir.
– Bu ağrı çeşitli yerlerde gözlemlenebilir. En çok gözlemlendiği bölge kasıklar bel ve testis ağrılarıdır. Bunun dışında orta sırt ve mideye vurması da sık görülen ağrı belirtilerindendir. Böbrek taşı olduğunu ağrının nerde oluşundan anlamak mümkün değildir. Böbrek taşı olması için kesikli ya da sürekli olarak git gide artması gerekmektedir.
– Hasta rahat bir pozisyonda ve rahat nefes alabilecek konuma getirilmelidir. Bu şekilde dayanılmaz ağrıların biraz da olsa hafiflemesi sağlanabilir.
– Böbrek taşına sahip olan bir kişide birçok belirti görülebilir ancak görülebilecek en sık belirtiler terleme, bulantı ve kusmadır.
– Böbrek taşının mesanede ve idrar yolunda neden olabileceği tahriş durumlarından dolayı idrarda kan parçalarına rastlanabilir. Bu durum “Hematüri” olarak adlandırılmaktadır. Ancak idrarda kana rastlanması her zaman o kişinin böbrek taşına sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Kan, böbrek ve mesane enfeksiyonları, travma ya da tümör gibi diğer birçok nedenlerle de oluşabilir. Ancak bu konuda dikkatli olunması gerekmektedir. İdrarda düşünüldüğü kadar çok kana rastlanamaz. Bu yüzden idrar içerisindeki kan fark edilemeyebilir. Böbrek taşının belirtileri taşınıyor ise idrarda kan görememe ihtimali bulunduğu için net bir teşhise varılabilmesi için mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir.
Böbrek taşları için uygulanabilecek doğal tedavi yöntemi:
Böbrek taşının tedavisinin yanı sıra asıl tercih edilen önlem alınmasıdır. Bu durumda önlem alınabilmesi için en iyi yöntem bol su içilmesidir. Her gün mutlaka en az 8 ya da 10 bardak su içilmesi gerekmektedir.
Böbrek taşına bira iyi gelir mi?
Böbrek taşının düşmesini kolaylaştırmak için sıvı alımı artıırlmalıdır. Biranın da taşın çözümlesine ve dışarı atılmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.
– Böbrek taşına kekik suyu: Böbrek taşı için kekik suyu da tüketilebilir. Kekik çay şeklinde demlenerek tüketilmelidir.
Böbrek taşına kiraz sapı da iyi gelmektedir. Kiraz sapları çay şeklinde demlenebilir. Ayrıca beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Böbrek taşı için balık tüketilmesi önerilir.

Comments are closed.